Over het Spiegelen

De methodiek van het kindertolken heb ik 7 jaar toegepast. Deze methodiek gaat er van uit dat een kinderhart als een spiegel werkt naar zijn omgeving. Het reflecteert alles waaraan het wordt blootgesteld. Hiermee, met dit principe, werkt een kindertolk. Daarvoor is de methode ontwikkeld die tijdens het consult word gebruikt. Het gedrag en ook het welzijn van onze kinderen laat ons zien hoe ook wij ons kunnen ontwikkelen. We ontdekken daarnaast of de grondslag onder ons bestaan uit “ik overleef het wel” bestaat of dat we ook ten volle onze mogelijkheden kunnen leven. Kinderen laten ons heel precies weten wat er nodig is om tot de volledige ontplooiing van onszelf te komen. Dat is de liefdevolle aandacht die zij ons ook geven net als wij aan hen. Zo worden we steeds meer die liefdevolle, krachtige én evenwichtige opvoeders. In die spiegel gaan kijken opent een nieuwe wereld. In de afgelopen jaren ben ik gaan zien dat dit veel ruimer kan worden toegepast en gebruik ik het ook in coaching van allerlei situaties waar we zelf niet verder mee komen. Ik die zin werkt onze hele omgeving als een spiegel en kunnen we die gebruiken om verder te komen. Alles is liefde….

Wanneer we aan de slag gaan met deze spiegel, verloopt groei, genezing, gedragsverandering veel gemakkelijker. Waar wenselijk en nodig krijg je daarbij extra ondersteuning vanuit de homeopathie en met coaching.

Reacties van ouders na de cursus.

Bij de eerste avond fluisterkind sprak ik de woorden: ‘ik wil zo graag dat mijn kinderen zichzelf kunnen zijn’. Natuurlijk heb ik in alle avonden ontdekt dat het oh zoveel over mezelf zegt, maar ik kan op dit moment echt zeggen dat mijn kinderen zichzelf kunnen zijn. Ook heb ik leren spelen met de taal. Het woord ont-moeten heeft mij en mijn vriendinnen vele inzichten gegeven. En eigenlijk kan ik nu ook op papier zetten dat ik door fluisterkind mijn hart meeneem naar mijn werk en dat de liefde op alle plekken stroomt. Fluisterkind is gewoonweg op reis gaan, stilstaan en openstaan voor het kind in jou en je eigen kinderen. ‘Een ontdekkingsreis voor en over mijn kinderen en het kind in mij‘. Dorien.

Het inzicht dat Fluisterkind mij heeft gebracht dat mijn kinderen met heel hun wezen mijn eigen (verborgen) gebreken spiegelen, was voor mij eerst een openbaring en vervolgens een geruststelling. Nu ben ik immers in staat door naar hen te kijken mijzelf beter te begrijpen en vervolgens, al dan niet met tolk, te leren aanvaarden. Ik kan zeggen dat de cursus de relatie tussen mij en mijn zoon absoluut verbeterd heeft, en dat wij inmiddels allebei steviger in onze schoenen staan. Bovendien draag ik nu een stukje Fluisterkind-inzicht bij me, wat me ook in andere relaties en contacten erg kan helpen. Ik kan het iedereen aanraden een cursus te volgen. ‘Ik heb leren inzien dat mijn grote worsteling te maken heeft met het autonoom durven zijn‘. Marieke

Als je kind of je omgeving gedrag vertoont wat jou stoort zegt dat iets over een deel van jou wat je in je zelf nog niet geaccepteerd hebt waardoor je nog niet heel kunt zijn en daar heb je nog wat mee te doen. Jaqueline.

Ik kijk dieper in mijzelf en naar iedereen om mij heen; dit geeft veel antwoorden en nieuwe vragen maar vooral veel verwondering om alles. Arianne