Homeopathie – Over Homeopathie

Het woord Homeopathie komt uit het griekse “homoios” (gelijk) en “Pathos” (lijden). De homeopathie stelt, dat als je door bepaalde stoffen ziek wordt, dit in een sterk verdunde oplossing ook genezend kan werken. Homeopathie is een holistische geneeswijze, wat betekent dat de hele mens centraal staat. Als lichaam, geest en sociaal functioneren niet in evenwicht zijn kan een mens ziek worden. Het belang is dan ook om het evenwicht te herstellen.

Samuel Hahneman (1755/1843)

Homeopathie kwam in een primitieve vorm al voor bij de oude Egyptenaren. Pas in 1755, toen Samuel Hahnemann zich ging toeleggen op deze geneeswijze, ontstond de grondslag waar de hedendaagse homeopathie nog steeds op verder gaat. Hahnemann werd ondermeer bekend doordat hij er achter kwam dat Kinine malaria tegen kon gaan. Verder werd hij – en daar gaat het hier over – bekend door de similia-wet.

Hij kwam hier achter door tests op zichzelf uit te voeren. De similiawet betekent: het gelijke genezen met het gelijkende. Bij een gezond mens kan een stof symptomen oproepen, maar bij een ziek mens kan diezelfde stof (heel sterk verdund) genezen. Dit werd verder de uitgangspositie om allerlei andere middelen uit te testen: de homeopathie was geboren.

Wat zit er in Homeopathische geneesmiddelen?

In homeopathische geneesmiddelen komen niet alleen planten voor, maar ook mineralen en dierlijke stoffen. Deze middelen stellen het lichaam in staat om een natuurlijk proces van genezing te bevorderen. Door het toedienen van de kleinste dosis van deze stoffen kan het lichaam blokkades opheffen die dit proces van helen in de weg staan. Sommige van deze stoffen zouden in onverdunbare vorm giftig kunnen zijn, maar door een proces van dynamisering (schudden) en zeer sterk verdunnen verdwijnen deze giftige stoffen en blijft er een krachtig geneesmiddel over. Elk middel wordt zo ontwikkeld dat het voor bepaalde klachten genezingsbevorderend werkt, maar vaak zijn er meerdere symptomen. Die meerdere symptomen vormen bij elkaar een beeld. Dit beeld wordt herkend en daarop wordt een middel voorgeschreven. Homeopathische geneesmiddelen kunnen vrijwel altijd gewoon ingenomen worden. Als je zelf een homeopathisch middel gebruikt, neem dan liefst altijd maar 1 soort per keer, zo kun je controleren of het middel echt helpt. Helpt het niet dan is deskundige hulp nodig.

Wat geven we nu precies?

Onderscheiden worden:

D-potenties (D = 10)
Verdunningen van 1 : 10, d.w.z.
D1-potentie: vermenging van 1 deel oertinctuur met 9 delen alcohol door middel van 10 x zeer krachtig schudden.
D2-potentie: vermenging van 1 deel D1-potentie met 9 delen alcohol door middel van 10 x zeer krachtig schudden.
Et cetera…

C-potenties (C = 100)
Verdunningen van 1 : 100;
C1-potentie of oplossing: vermenging van 1 deel oertinctuur met 99 delen alcohol door middel van 100 x zeer krachtig schudden.
C2-potentie: 1 deel C1-potentie met 99 delen alcohol door middel van 100 x zeer krachtig schudden.
C3-potentie: 1 deel C2-potentie met 99 delen alcohol door middel van 100 x zeer krachtig schudden.
Et cetera… Tot C200 of hoger.

LM-potenties (L = 50; M = 1000)
Verdunningen van 1 : 50.000; LM-potenties worden geacht meer geleidelijk te werken.
LM1-potentie: de korreltjes (= globuli) worden met 1 druppel van een bepaalde oertinctuur bevochtigd. Het resultaat daarvan wordt weer opgelost en vervolgens nogmaals bevochtigd (= ‘dynamiseren’).
LM6-potentie: zes-voudige dynamisering in 50.000e stappen uit basispotentie C3/D6.
Et cetera…

De toedieningsvormen voor homeopathische geneesmiddelen staan beschreven in de Europese farmacopee. De meest gebruikelijke toediening is het innemen via de mond, als tablet, als globuli (kleine korrels), granules (grotere korrels), of als druppelvloeistof. Ook het opsnuiven van een alcoholische verdunning is effectief.

In de homeopathie wordt aangenomen, dat de moleculen van de werkzame stof(fen) hun genezende werking, tijdens de bereiding, overdragen op de vloeistof (= potentiëren). Dit gebeurt door het krachtig schudden van de vloeistof in een van te voren bepaalde hoeveelheid schudslagen.